Dexa Trading Ltd.


Шевен участък е разделен на пет бригади по 34 души. Всяка бригада има бригадир, технолог и ОТК, които контролират производителността, правилната технлогична изработка и качеството.


Всички прави машини са Juki
и са с автоматични затяжки и рязане на конеца.
Специали машини в шевен участък:
Машини за прикачване на ръкави Автомат за филетки Beisler с междуиглово разстояние 12 mm
Двуиглови машини Зиг-заг машини
Петконечни оверлози Скрит пикир за палта и сака
Трииглови машини

Колумбия

Междинно гладене:

Гладенето в бригадите се извършва посредством гладачни маси с вакуум и подходящи ръкавници.


Best View @ 1024 x 768 | Copyright © 2005 Dexa Trading Ltd | webmaster@dexa-bg.com