Dexa Trading Ltd.


Специални машини в довършителен участък
Довършителен участък разполага със следните видове специални машини:
  • Машини за око илик с вертикална затяжка и опашка
  • Машини за обикновен илик
  • Копчени машини
  • Понт машини
Техника за крайно гладене
Крайно гладене е оборудвано с гладачни маси с вакуум и въздух,
преси за предници и гърбове на сака, раменни преси, универсални преси и парни четки.


Best View @ 1024 x 768 | Copyright © 2005 Dexa Trading Ltd | webmaster@dexa-bg.com