Dexa Trading Ltd.


       
Качествения контрол в производството е на три нива:
  • Междуоперационен контрол в шевната линия.
  • 100% контрол в края на шевната линия.
  • 100% контрол след крайно гладене.


Best View @ 1024 x 768 | Copyright © 2005 Dexa Trading Ltd | webmaster@dexa-bg.com